เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน รุ่นที่ 72
เปิดเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2561

  • หลักสูตร ผู้ดูแลเด็กเล็ก (3 เดือน) จำนวน 15 คน ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,500 บาท
  • หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (3 เดือน) จำนวน 15 คน ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,500 บาท
  • หลักสูตร ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6 เดือน) จำนวน 15 คน ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 37,000 บาท


*** ทุกหลักสูตร สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้จนจบหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
  • อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  • สำหรับจนท ผสส. หรือ อสม.เข้าเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ได้)

กรอกใบสมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล และ ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม
เลขที่ 156/58-60 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7635-5030, 081-7197955