บริการสั่งซื้ออุปกรณ์มือสอง(คุณภาพดี) สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน

ในภาวะปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่ติดบ้านมีมากขึ้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ไม้เท้า วอล์คเกอร์ (Walker) รถเข็น  เตียง  และอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาสูง  และคุณภาพในการใช้งานไม่ได้แตกต่างจากอุปกรณ์มือสอง

ทางโรงเรียนมีเครือข่ายซึ่งให้บริการอุปกรณ์มือสองคุณภาพดีมากทั่วประเทศ ทางโรงเรียนยินดีประสานงานในการจัดซื้อให้หากท่านต้องการ

โปรดติดต่อ 08-1719-7955 หรือทางอีเมล์ x