เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรมืออาชีพด้าน ผู้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) ระยะสั้น อนุมัติโดย กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดยอดีตอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัดระดับมืออาชีพ เป็นโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น ทั้ง 6 ด้าน

หลักสูตรการศึกษา

เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) ระยะสั้น ทั้งการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ สามารถเป็นผู้ช่วยทางการพยาบาลในรพ.รัฐบาลและเอกชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล และพี่เลี้ยงประจำเนอสเซอรี่ , พนักงานเนอสซิ่งโฮม, ผู้ดูแลเด็กประจำโรงแรม, ผู้เฝ้าไข้พิเศษในโรงบาลของรัฐและเอกชน, ผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุทีบ้าน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม

ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม – เพื่อคนสำคัญที่ท่านรักและห่วงใย เราจะดูแลแทนท่านอย่างมีคุณภาพ รับดูแลผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย รับดูแลเด็กทารกแรกเกิด – 1ปี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 72

เปิดเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หลักสูตร ผู้ดูแลเด็กเล็ก (3 เดือน) จำนวน 15 คน หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (3 เดือน) จำนวน 15 คน หลักสูตร ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6 เดือน) จำนวน 15 คน ทุกหลักสูตร สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-7635-5030 08-1719-7955

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข่าวดีสำหรับผู้ที่จบ ม. 3 ขึ้นไปและต้องการมีงานทำ

โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน จบแล้วสามารถปฎิบัติงานในโรงพยาบาล คลินิก โรงเรียนอนุบาล และศูนย์การพยาบาล ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พี่เลี้ยงในโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็ก หรือทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้บริบาล มีอุปกรณ์การเรียนแจกฟรีตลอดหลักสูตร จบแล้วสามารถบรรจุงานในภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม (Phuket Nursing Home) ได้ทันที

กรอกใบสมัครออนไลน์
Feature Article

ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม

ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม - เพื่อคนสำคัญที่ท่านรักและห่วงใยเราจะดูแลแทนท่านอย่างมีคุณภาพ รับดูแลผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย รับดูแลเด็กทารกแรกเกิด - 1ปี มีบริการพิเศษ เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ/เด็ก ก่อนจัดส่งผู้ดูแลทุกราย ปรึกษาปัญหาการดูแล ในวันทำการทุกวัน กรณีดูแลเป็นรายเดือน บริการตรวจเยี่ยมผู้ดูแล เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการใช้บริการ

Read more

เสียงตอบรับจากนักศึกษา

จากนักศึกษารุ่นที่ 34 ขอบคุณอาจารย์สุดา ที่ทำให้หนูมีวันนี้...อาจารย์ใจดีมาก ***ขอกราบเท้าอาจารย์ค่ะ

Nu Nan ผู้ช่วยพยาบาล ที่ โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช

เสียงตอบรับจากนักศึกษา

ขอบคุณโรงเรียน และคณาจารย์ที่ทำให้ดิฉันสามารถมีอาชีพที่มั่นคงได้ค่ะ แม้ว่าจะเหนื่อย แต่ก็ไม่ท้อค่ะ

ดวงพร วิศไวยกูร นักศึกษารุ่น 50